بررسی معایب و مزایای وردپرس

بررسی معایب و مزایای وردپرس

اولین سوال خیلی از همکاران ما این است: آیا استفاده از وردپرس برای طراحی وب بد است؟ در این مقاله که اولین از سری مقاله ی بررسی وردپرسه، به آشنایی با وردپرس و بررسی معایب و مزایای وردپرس میپردازیم.   بررسی معایب و مزایای وردپرس / استفاده از وردپرس برای طراحی وب اگر...